Stenslipning och vallaservice

Stenslipning inlämnade skidor

600

Stenslipning nya skidor i butik

400

Mättning i hotbox

300

Hotbox + åkklar vallning inlämnade skidor

600

Hotbox + åkklar vallning nya skidor i butik

400

Stenslipning + hotbox + racemättning

1200

Fluorfri vallning

350

Lågfluor

450

Långloppsvallning fluorfri

700

Långloppsvallning högfluor

700


Högfluor + pulver

1100

Fästvallning

250

Tejp

200

Rengöring hela skidan

250

Spannmätning

200

Byte av trugor

100

Byte av stavhandtag

150

Stavkapning

200

Bindningsflytt (skruv)

200