Skidverkstad

SKIDSERVICE

Stenslipning och hotbox

Stenslipning inlämnade skidor

550

Stenslipning nya skidor i butik

400

Mättning i hotbox

300

Hotbox + enkel åkklar vallning

400

Hotbox + racemättning

600

Vallaservice

Fluorfritt

350

Lågfluor

450

Högfluor

700

Fluorfri långloppsvallning

700

Högfluor + pulver

1150

Fästvallning

200

Tejp

150

Rengöring glidzon

100

Rengöring fästzon

200

Verkstadspriser

Spannmätning

200

Byte av trugor

100

Byte av handtag

200

Stavkapning

250

Bindningsflytt (skruv)

200